Renata Wójcik

1 grudnia uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w wykładzie „Mała Elektrownia Wodna” prowadzonym przez właściciela elektrowni wodnej w Goryniu – pana Bogdana Damsa. Dowiedzieliśmy się, że mała elektrownia wodna to miniaturowe przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną w oparciu o siłę spadku wody.

Małe Elektrownie Wodne wykorzystują potencjał cieków wodnych, rzek, zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających i wodociągowych oraz kanałów przerzutowych. Charakteryzują sie prostą konstrukcją urządzeń hydrotechnicznych, dzięki czemu cieszą sie opinia niezawodnych.

Zamiana energii przepływającej wody na energię elektryczną następuje w turbozespole. Składa sie on z turbiny wodnej połączonej bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładni

z generatorem wytwarzającym prąd. Turbina wodna to silnik (wodny) przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy dzięki wirnikowi z łopatkami. Pierwowzorem dla turbin wodnych było koło wodne. Małe Elektrownie Wodne w Polsce wyposażone są najczęściej w

turbiny Francisa, Kaplana lub Archimedesa. Generator zwany też prądnicą zamienia ruch obrotowy na energię elektryczną (zasada indukcji elektrycznej). Ogromna większość Małych Elektrowni Wodnych wyposażona jest w generatory asynchroniczne. MCI

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status