Grażyna Grzegorczyk

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”. Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia o godz. 18.00.

Spotkanie poprowadzi dr. Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status