Renata Wójcik

14 marca 2016 r. o godzinie 12.45 odbył się wykład w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek dla młodzieży w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi na temat: „Globalne ocieplenie klimatu okiem fizyka”.

Wykład poprowadził pan prof. dr hab. Szymon Malinowski – profesor nauk o ziemi, współzałożyciel, autor, redaktor portalu:http://naukaoklimacie.pl/. Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN, czlonek komitetu sterujqcego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status