Grażyna Grzegorczyk

Wszechnica Edukacyjna zaprasza na wykład on-line nt. „Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań, a efektywność uczenia się” – 13 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Zgłoszenie na wykład do 10 grudnia poprzez formularz Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/5JrvF25DCP

Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali  reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Te zadania – ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli efektywnie się uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas.” dr Marzena Żylińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status