Grażyna Grzegorczyk

Wszechnica Edukacyjna Targówek serdecznie zaprasza  21 lutego b.r. o godz. 18:00 na wykład on-line nt. „Posłuszny uczeń – czy tego chcemy? O blaskach i cieniach posłuszeństwa w szkole”.

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/UxnVaYJ0ba

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 18 LUTEGO

Wykład poprowadzi prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Tomasz Grzyb – psycholog, który zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status