Grażyna Grzegorczyk

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Uczeń i jego relacje w zdalnej edukacji”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 25 stycznia 2021 o godz. 18:00

Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Pyżalski adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi –  w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy, autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Podczas wykładu przyjrzymy się – na podstawie wyników dużych badań w czasie pandemii (zdalnenauczanie.org – badania uczniów, rodziców i nauczycieli) – temu, jak zmieniły się relacje uczniów w czasie edukacji zdalnej. Zajmiemy się także związkami jakości tych relacji ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Przeanalizujemy rozwiązania, jakie możemy stosować w czasie edukacji zdalnej, żeby zadbać o relacje i zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 22 stycznia b.r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status