Renata Wójcik

Wakacje. To słowo należy do najbardziej ulubionych (z łaciny „vacatio” – uwolnienie, oswobodzenie) – zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Cóż, dlaczego? Na to pytanie każdy znajdzie odpowiedź. Jednak wakacje byłyby pozbawione sensu, gdyby nie wysiłek, często nawet ciężka praca, dzięki którym można mieć bezcenną satysfakcję, przekonanie o tym, że jest się wartościowym człowiekiem.

W takiej właśnie atmosferze – satysfakcji i poczuciu, że czas na w pełni zasłużony odpoczynek – przebiegała uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół nr 113 Z Oddziałami Dwujęzycznymi, w Gimnazjum nr 142 i w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym.

Wejście pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu narodowego podkreśliły doniosłość chwili. Po przemówieniu Pani Dyrektor nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem  – w tym roku w każdym roczniku mogliśmy podziwiać wielu uczniów z „czerwonym paskiem”. Kolejno przyznawano też wyróżnienia w nauce języków obcych (zdobycie certyfikatów z języka francuskiego, niemieckiego), liczne nagrody sportowe (w tym także medaliści WOM-u w siatkówce), podziękowania za wolontariat, dyplomy za zaangażowanie w zajęcia z animacji kultury (telewizja szkolna Schum TV). Najbardziej nagrodzono brawami laureatkę Nagrody Dyrektora Szkoły – uczennicę klasy 3/1 Wioletę Błyskosz – oraz zdobywcę Tytułu Najlepszego Absolwenta – ucznia klasy 3/2 Marcina Drabota, który z egzaminów gimnazjalnych otrzymał trzykrotnie 100%(!) wynik. Podziękowania otrzymali także rodzice uczniów. To ich wsparcie i pomysłowość stanowiły ważny aspekt życia szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpił artystyczny fragment pożegnania szkoły. W festiwalu talentów udział wzięli uczniowie różnych klas. Zaprezentowali swoje umiejętności taneczne (solo i grupowe – Zumba!), muzyczne (gitara klasyczna i elektryczna – brawo Maja!) oraz wokalne (liryczne wykonanie „Time to say goodbye”). W konwencji cyrkowego show odbyła się także Wakacyjna Loteria Fantowa, gdzie jedną z nagród był Immunitet Wrześniowy, czyli zwolnienie z odpowiedzi ustnych z wszystkich przedmiotów do końca lata (do 22 września 2014)…

Drodzy Uczniowie, odpocznijcie, nabierajcie sił, korzystajcie z wakacji mądrze i odpowiedzialnie, byśmy we wrześniu mogli Was zobaczyć całych i zdrowych. Dużo słońca,  pogody ducha!

dzu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status