Grażyna Grzegorczyk
Ostatnie dwa miesiące nasi uczniowie spędzili pod językową opieką francuskiej studentki FLE -Vaitiaré
Butscher pochodzącej z Nowej Kaledonii .
Nasi uczniowie poznali miedzy innymi kulturę tego daleko położonego departamentu Francji, mogli również porównać życie i zwyczaje młodych mieszkańców Nowej Kaledonii. W czasie zajęć pogłębiali znajomość języka francuskiego i rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne.
Jesteśmy dumni, że już od kilku lat gościmy każdego roku w naszym liceum studentów francuskich, którzy wspierają uczniów w nauce języka francuskiego, w przygotowaniach do egzaminu DELF oraz imprezach frankofońskich.
ARO
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status