Renata Wójcik

Serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny organizowany w ramach Wszechnicy Edukacyjnej pt. „Ostatni dzwonek ” w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

W spektaklu teatralnym, traktującym o profilaktyce uzależnień wezmą udział aktorzy scen warszawskich, pokazane w nim będą problemy, które napotyka młodzież, a także wskazówki do ich rozwiązania.

Po przedstawieniu zapraszamy na komentarz stale już współpracującego z Wszechnicą Edukacyjną Targówek, prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko – pedagoga i socjologa, profesora SGGW, dyrektora Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. W swojej pracy zajmuje się min. badaniami nad zachowaniami dewiacyjnymi nastolatków i dekompozycją polskiej rodziny.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status