Grażyna Grzegorczyk

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką! Neofowizm? Sprawdź, zobacz!

Niezwykła wystawa plastyczna młodych twórców odzwierciedla barwny głos nowego pokolenia artystów i jest postpandemiczną odpowiedzią na egzystencjalne zawirowania lat 20-tych naszego stulecia. Dokładnie wiek temu na świecie szalały awangardowe nurty w sztuce – w filmie, literaturze, malarstwie, rzeźbie – po Wielkiej Wojnie ludzie odbudowywali swoją tożsamość, szukali sensów, motywacji dla odzyskanego świata. Jak na artystyczny komunikat transponują swoje doświadczenia i percepcję wkraczający w dorosłość licealiści? Sprawdź, zobacz, odkryj!

Wystawa wpisuje się także równolegle w dwa projekty z zakresu edukacji kulturalnej realizowane w CXXXVII LO – „Norwid – słowo i obraz” oraz „Poetycki świat – prawda o nas samych”. Styczne malarstwa i literatury okazują się być fascynującym obszarem  artystycznych prób, konfrontacji, sojuszy.

Uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej w budynku CXXXVII LO im. R. Schumana z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Warszawie przy ul. Olgierda 35/41 odbędzie się w środę, 23 czerwca 2021 roku, o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy!

Dominik Zuziak, szkolny koordynator edukacji kulturalnej w CXXXVII LO

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status