Renata Wójcik

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Wyborach Książek! Masz szansę

zdecydować, co będziesz czytać! Masz wpływ na to, jakie książki znajdą się w Twojej

bibliotece! Celem akcji jest m. in. dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań

młodzieży oraz poznanie i upowszechnienie Waszych faktycznych zainteresowań

czytelniczych.

Wybory w naszej szkole odbędą się 13 marca 2015 r. (piątek).

Przyjdź i oddaj swój głos!

 

 

Patronat nad wyborami objęła pani minister edukacji narodowej

Joanna Kluzik – Rostkowska

 *

Współpartnerami przedsięwzięcia są

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

oraz

Biblioteki Szkolne Online

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status